Privacy

Bepaalde gegevens van onze leden en contactpersonen worden alleen voor professionele doeleinden bewaard: naam, voornaam, e-mail, telefoon, adres, geboortejaar. Ze worden verwerkt met strikte inachtneming van de privacy, in overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens – AVG. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder hun medeweten.

Deze gegevens worden enkel gebruikt om informatie over de activiteiten van Life Learning vzw te communiceren aan mensen die deze wensen te ontvangen. Zij worden in geen geval aan derden gegeven. U kunt zich te allen tijde (permanent) uitschrijven per e-mail of via ons contactformulier.