Het project

Oorsprong van het project

Met meerdere ouders merkten we (en anders dan we intuïtief hadden gedacht) dat onze scholen aan onze kinderen niet altijd genoeg leerplezier bijbrachten. Daarom probeerden we samen met hen andere wegen te bewandelen naar kennis en persoonlijke ontplooiing. Gedurende 3 jaar hebben we met verschillende families onze krachten gebundeld om onze kinderen de mogelijkheid te bieden thuis te studeren, in een rustiger sfeer.

Vandaag zijn we trots de bevestiging te zien dat die kinderen de vruchten plukken van hun inzet en zelfstudie. Ze hebben een zin gegeven aan hun studie. Degenen die daarna besloten om aan de universiteit te studeren, vonden snel hun weg in de universitaire wereld.

Bijkomende gezinnen wilden zich graag met ons inzetten. We voelden ons wat in het nauw in de oorspronkelijke structuur. De oprichting van de vzw Life Learning stelt ons nu in staat om gebouwen en middelen te vinden in een groene omgeving. Dit is bevorderlijk voor de leergierigheid en vruchtbaar voor onze waarden van duurzame ontwikkeling.

Life Learning vzw is erkend als jeugdvereniging door de Gemeente Wezembeek-Oppem.

Een originele aanpak

Doel van onze vereniging
Het belangrijkste doel van Life Learning is aan een paar jongeren een ruimte te bieden om het leerplezier te bevorderen. We willen diegenen die zich uitgeput voelen binnen het klassiek schoolonderwijs een nieuwe kans geven hun eigen weg te vinden naar kennis en integratie, op hun eigen tempo.

Een meerderheid van de jongeren in de vereniging definieert zichzelf als autodidact, herkent zich in een HPof hypersensitief profiel. Ze delen de nieuwsgierigheid, alertheid en bijzondere gevoeligheid die dit profiel kenmerken. Samen leren ze deze eigenschappen te beheersen, met veel empathie voor elkaar.

Van zodra elke jongere respect voelt voor zijn bioritme, van zodra voldoende levenskwaliteit verworven wordt en de ontspannen sfeer zijn leervermogen stimuleert, kan elk van hen tijd vrijmaken voor zijn passies en vrijetijdsactiviteiten.

Elke jongere, elk gezin draagt bij tot het project, volgens vaardigheden, passies en verwachtingen, eigen potentieel en de uitdagingen die hij of zij wil aangaan, in een participatieve benadering.

Samen (met zijn tweeën of met zijn drieën) bereiden de jongeren de examens voor die ze gekozen hebben (met behulp van een coach) af te leggen bij de Centrale Examencommissie. De planning van elk van de jongeren houdt rekening met de kalenders van de anderen om de deadlines in de mate van het mogelijke met elkaar af te stemmen. Zo kan de energie van de groep elk van de leden steunen om zich de goede vragen te stellen, zich wederzijds te stimuleren of technieken te delen om de stof goed in het geheugen te prenten. Zo wordt de “symbiose” tussen jongeren bevordert.

Elke jongere vindt er zijn eigen ritme. Er wordt rekening gehouden dat men af en toe moet bewegen, een luchtje scheppen, van gedachten wisselen. Respect voor vermoeidheid hoort erbij. Verschillende hangmatten, tafelvoetbal, pingpong, binnenfiets en biljarttafel staan ter beschikking.

De jongeren worden aangemoedigd om zelfbewust te zijn van hun individuele behoeften zodat ze zichzelf in handen nemen. Er wordt een gepersonaliseerde follow-up georganiseerd om dit proces te ondersteunen, om de concentratie tijdens de studietijd te optimaliseren en om aan ieder de kans te bieden gelukkige en evenwichtige volwassenen te worden.

Eigenschappen van het project

De families zijn frans-, nederlands- en engelstalig. Gesprekken kunnen in elk van deze talen gevoerd worden, naargelang het onderwerp en afhangend van de begeleidende personen. Zo leren de jongeren geleidelijk aan drietalig te worden.

De typische werkdag is van 9.00 tot 16.00 uur. Om 12.00 uur is er een lange middagspauze. Deze pauze geeft de jongeren de gelegenheid om uit te wisselen en zich uit te drukken over diverse onderwerpen, om naar elkaar te luisteren. Jong en oud ontmoeten elkaar tijdens een gezellige maaltijd in een familiale sfeer. Geanimeerde gesprekken over filosofische vragen, sociale uitdagingen, historische gebeurtenissen of actuele politieke kwesties zijn niet ongewoon. Ook tijdens de pauzes worden zo de neuronen op een ontspannen wijze gestimuleerd.

De vereniging biedt activiteiten aan met betrekking tot permacultuur in de breedste zin van het woord.  Ook over het duurzame beheer van ons sociale leven. Een grote moestuin werd aangelegd. Bijenteeltprojecten en voedselbossen zijn op til.

Life Learning heeft ook twee piano’s (een elektronische en een kwartvleugel) ter beschikking gesteld voor de pauzemomenten. Muziek helpt immers de jongeren zich goed te ontplooien.

Onze waarden

Wat ten grondslag ligt van de werkwijze van Life Learning, is de overtuiging dat elke mens van nature uit wil bijleren, zelfs wanneer een slechte ervaring deze vlam lijkt te hebben gedoofd. Dit is het hart van de gekozen aanpak.

Als de omgeving gunstig is, kan dit diepe verlangen naar kennis opnieuw worden aangestoken, tot grote verrassing van de naasten. Het vinden van de capaciteit zich te focussen op een levensdoel veroorzaakt een sneeuwbaleffect in het oplossen van andere problemen en discrepanties. Talrijke getuigenissen bevestigen de positieve effecten van een hersteld evenwicht op relaties tussen broers en zussen.

Dit is de reden waarom we in dit proces een belangrijke plaats laten voor het verwerven van autonomie. Elke jongere gaat erop vooruit door op zijn eigen ervaringen te steunen, in de vriendschappelijke sfeer van een kleine groep, rijk aan empathie. Het project is met name geschikt voor jongeren met een HP-profiel die zich moeilijk kunnen aanpassen aan het schoolsysteem.