In de praktijk

Life Learning op dagelijkse basis

Elke jongere studeert maximaal drie vakken per week, met behulp van de schoolboeken aanbevolen door de Vlaamse Gemeenschap en de gratis cursussen die online geselecteerd worden. Oefenboeken stellen hem in staat voortduren zijn kennis te checken, bij het verbeteren van de oefeningen en vraagstukken. 

Wanneer de student de stof onvoldoende begrijpt en op zijn eentje geen oplossing vindt voor een probleem, dan neemt de groep het over. De volwassene of andere jongeren leggen hem graag uit wat moeilijk is of wat onoplosbaar lijkt. 

Vaak maken de jongsten van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met de materies die ze de komende jaren moeten leren. Zo zal ook een tiener die de materie instudeert, zijn kennis controleren en verdiepen door het zelf aan de jongeren van het lagere niveau uit te leggen. 

Het ganse jaar door worden er conferenties en initiatieworkshops georganiseerd over verschillende thema’s. Ook artistieke en sportieve activiteiten. Een praktische benadering van de permacultuur wordt aan de leden van de vereniging aangeboden.

De keuze voor examens wordt gemaakt op basis van de ambities van de jongeren en in overleg met hun ouders. Sommigen moeten eerst zelfvertrouwen herwinnen. Anderen zijn al klaar om in een paar maanden hun diploma te behalen. Afhankelijk van het niveau van de groep en de behoeften, kan de hulp van een externe leraar worden gezocht. 

Voor zover de mogelijkheden en de planning van de examens het toelaten, zijn er museumbezoeken voorzien om het kennisveld te verruimen en de nieuwsgierigheid te stimuleren. 

De leeromgeving

De vereniging heeft drie studeerkamers en verschillende ruimtes voor ontspanning of creativiteit. Een grote multifunctionele ruimte is geschikt voor dans, theater, zang en vechtkunsten. Deze staat ter beschikking van de jongeren, rekening houdend met het programma dat gekozen wordt, in overleg met hun ouders en hun coach.

Life Learning biedt ook een tuin om zich te ontspannen en toegang tot een klein bos. De natuur bevordert innerlijke rust. Jongeren zijn vrij om naar de tuin te gaan om er energie en inspiratie te putten. De natuur brengt ons ertoe diep te ademen. Zij stimuleert ons vermogen ons te verbazen en helpt ons onze plaats binnen het universum toe te spitsen.

Inschrijvingsprocedure

Ouders die hun kind bij Life Learning inschrijven, moeten zich eerst bij het Huisonderwijs registreren via het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AG0DI) en deelnemen aan een infosessie voor inschrijving bij de Examencommissie

Het is mogelijk om u in te schrijven voor 3 maanden, 5 maanden of een jaar. Het aantal dagen van wekelijkse aanwezigheid wordt overgelaten aan de vrije keuze van de ouders (althans voor zover ze constant blijven tijdens de periode). Een minimum van twee dagen per week wordt aanbevolen voor een goede integratie binnen de groep. Het onthaal volgt de Belgische schoolkalender.

Lidmaatschap tarieven

Life Learning stelt alles in het werk om de werkingskosten zo laag mogelijk te houden.

Toch heeft de vzw te maken met verschillende grote uitgaven: de huur en uitrusting van werk- en ontspanningsruimten (3 studeerkamers, 1 grote polyvalente zaal, toiletten, kitchenette, biljartzaal, tuin, moestuin, pingpongterras), leermiddelen (cursus- en oefenboeken, online lesplatformen, standaard examenvragen…), kosten (water, elektriciteit, internetaansluiting), onderhoud en een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering.

Naast deze uitgaven moeten we de kosten voor het beheer van de vereniging erbij optellen (vaste aanwezigheid, ontvangst van nieuwe leden, communicatie, internetpromotie, coaching van de vrijwilligers, onderhoud van het educatief instrument, administratief beheer, secretariaat van de RvB, boekhouding, sociaal secretariaat). Deze taken vertegenwoordigen momenteel een 3/5 FTE.

Life Learning vzw, die toegang biedt tot deze faciliteiten en voordelen, heeft verschillende soorten (halfjaarlijkse) bijdragen voor studenten, afhankelijk van het aantal dagen aanwezigheid/week.

Exacte tarieven kunnen worden verkregen bij de vereniging, volgens de formule die past bij uw behoeften. Ze bedragen 41€/dag (op basis van 5 dagen effectieve aanwezigheid per week).

Ouders krijgen de mogelijkheid om, op vrijwillige wijze, de jongeren te ondersteunen (een dag of een halve dag per week). Deze gewaardeerde steun wordt vertaald in een verlaging van de financiële bijdrage tot bedrijfskosten, evenwel op voorwaarde dat deze educatieve bijdrage overeenstemt met de behoeften van de groep en onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur van de vereniging.

Waarschuwing

Opgemerkt moet worden dat deze leermethode niet voor iedereen geschikt is en niet op dezelfde manier aan iedereen kan toegepast worden: de Examencommissie legt immers de lat hoog. De te leren stof voor het ASO-diploma is erg omvangrijk. Elk examen heeft betrekking op twee schooljaren (één graad). Het vergt dus een grote inspanning om de stof te beheersen en te onthouden. Dit is helaas niet voor elke jongere weggelegd. 

De examencommissie laat de jongeren toe om voor elke materie tot 3 keer per kalenderjaar een examen af te leggen. Dit is anders dan bij de Franse gemeenschap, waar alle examens over twee jaarlijkse sessies worden gespreid. Aan de Nederlandstalige kant blijft het dus mogelijk de examens te herschikken tijdens het schooljaar. Niettemin blijven de eisen van de examinatoren van bepaalde vakken vrij hoog. Deelname aan het Life Learning-project lijkt meer geschikt voor jongeren met een aanzienlijk leerpotentieel.