FAQ

Huurt de vereniging leerkrachten in om studenten te helpen hun examens te halen?

Nee, Life Learning vzw is geen school. De pedagogische ondersteuning is gebaseerd op zelfstudie. Er zijn tal van educatieve instrumenten beschikbaar voor studenten (ook op het internet) en het zijn de jongeren die elkaar helpen door middel van discussies, wederzijdse tests, persoonlijke ontdekkingen, enz. Ouders en andere vrijwilligers zijn ook aanwezig om te adviseren en vragen te beantwoorden. Indien nodig kan af en toe beroep worden gedaan op de diensten van een externe opleider, maar zijn vergoeding wordt niet betaald door de vereniging.

Hoeveel aanwezigheidsdagen per week zijn er nodig om succesvol te zijn?

Het antwoord varieert sterk van de ene student tot de andere. Sommigen, die uit zichzelf georganiseerd en onafhankelijk zijn, hoeven niet elke dag aanwezig te zijn om effectief vooruitgang in hun planning te boeken. Anderen daarentegen voelen zich meer gesteund door de groep, gestimuleerd door vragen van anderen of gewoon minder afgeleid door regelmatiger ter plaatse te zijn. Contacten tussen jongeren zijn ook belangrijk voor het leren formuleren van de gedachten, het ontwikkelen van de kennis van vreemde talen en het werken in teamverband. Het minimum aantal dagen aanwezigheid is vastgesteld op 2 dagen per week.

Kan mijn kind een dag lang (gratis) deelnemen aan de activiteiten van de vereniging om een idee te krijgen van hoe het werkt?

Ja, elke geïnteresseerde persoon, student, ouder of vrijwilliger, is welkom bij de vereniging om het huis te ontdekken, de andere jongeren te leren kennen en kennis te maken met de zelfstudiemethode. De sfeer is inderdaad heel anders dan die van een school, maar ook dan die van de instellingen die gespecialiseerd zijn in de voorbereiding op de Centrale Examencommissie.

Waarom moeten de jongeren betalen om lid van de vzw te worden?

Life Learning helpt jongeren die zich uitgeput voelen binnen het klassiek schoolonderwijs om weer zelfvertrouwen te krijgen en te slagen in de humaniora. Helaas verleent de Ministerie van Onderwijs geen steun aan initiatieven zoals de onze. Daarom is de vereniging afhankelijk van lokale subsidies, schenkingen en sponsoring. De bijdrage van de ouders (lidgeld) draagt bij aan het evenwicht van het totale budget. Dankzij de externe steun die zij ontvangt, kan de vereniging een korting toekennen aan jongeren die niet in staat zouden zijn om het gevraagde bedrag te betalen.

Hoe kan ik de vereniging steunen?

Elke persoon of onderneming die bereid is om jongeren te helpen die uit het klassiek schoolonderwijs gevallen zijn, kan een gift doen aan Life Learning. Dit zal bij voorrang worden gebruikt om minder draagkrachtige gezinnen een korting op het bedrag van hun lidgeld aan te bieden. Helaas voldoet de vereniging nog niet aan de voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van giften. Bedrijven die hun naam willen associëren met onze aanpak kunnen ook de Life Learning activiteit sponsoren en profiteren van zijn zichtbaarheid door middel van de promotietools. Neem contact op met de vereniging voor meer informatie.